OCT - optyczna koherentna tomografia to rewolucyjna metoda pozwalająca z najwyższą dokładnością wykryć bądź wykluczyć zmiany chorobowe przedniego i tylnego odcinka oka na najwcześniejszym ich etapie.