Wiele osób prędzej czy później doświadcza problemów ze wzrokiem. Zmiany w widzeniu zachodzące z wiekiem to naturalny proces. Niewyraźne widzenie bądź utrata zdolności ostrego widzenia przedmiotów mogą mieć kilka przyczyn:

 

Krótkowzroczność (miopia)

 

Osoby cierpiące na krótkowzroczność mają trudności z widzeniem z daleka. Obiekty znajdujące się w odległościach od kilku centymetrów do kilku metrów widzą wyraźnie. Poza tą odległością przedmioty są nieostre lub rozmyte.

 

                                                                               

1_1 

 

miejsce załamania promieni świetlnych w oku krótkowidza

 

Dalekowzroczność (nadwzroczność)

 

Osoby z dalekowzrocznością dobrze widzą z daleka, jednak wyraźne widzenie z bliska jest dla nich trudne bądź zupełnie niemożliwe. W skrajnych przypadkach muszą stale wytężać wzrok, żeby cokolwiek zobaczyć, niezależnie od odległości.

 

1_2

 miejsce załamania promieni świetlnych w oku dalekowidza

 

 

Astygmatyzm

Astygmatyzm jest jedną z trzech najczęstszych wad wzroku. Obraz widziany przez astygmatyka jest niewyraźny, zamglony w różnych osiach widzenia.
 Dotyka wiele osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Osoby z astygmatyzmem widzą niewyraźne lub zniekształcone przedmioty z każdej odległości zależnie od rodzaju i wielkości wady. Astygmatyzmowi może towarzyszyć krótko lub dalekowzroczność.

 1_1

 

 

1_1

 

 

Prezbiopia

Prezbiopia to wada związana z wiekiem, która dotyka niemal wszystkich. Po ukończeniu 40. lub 50. roku życia występują trudności z wyraźnym widzeniem bliskich przedmiotów, takich jak druk w książce czy gazecie, szczególnie przy słabym oświetleniu. Bez odpowiedniej korekcji prezbiopia może prowadzić do bólów głowy i zmęczenia oczu, zwłaszcza, gdy praca wymaga skupienia wzroku.

 

1_1 Masoko_6
Widzenie osoby z prezbiopią (starczowzrocznością)
Widzenie skorygowane soczewkami

 

 

Zez (strabismus)

Zez to choroba polegająca na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych. Wiążą się z nią różnego rodzaju zaburzenia widzenia jednoocznego i obuocznego. Aby podkreślić, że nie chodzi tylko o szpecące nierównoległe ustawienie oczu, używa się określenia choroba zezowa.

Zapobieganie niektórym postaciom zeza, a także jego wczesne leczenie, można rozpocząć po wykonaniu niezbędnych badań profilaktycznych u małych dzieci. Należy je przeprowadzić w wieku niemowlęcym – w 2.–4. i/lub 6.–7. roku życia – oraz gdy opiekunowie dziecka zauważają jakiekolwiek niepokojące objawy. Wczesne badanie okulistyczne należy koniecznie wykonać u dzieci urodzonych przedwcześnie (wcześniaki), u których wady refrakcji i zez występują częściej niż u dzieci urodzonych o czasie, oraz u dzieci pochodzących z rodzin, u których stwierdzono: wady refrakcji, zez,niedowidzenie, wrodzone choroby oczu.

 

 1_1

 

Niedowidzenie

Niedowidzenie (ang. amblyopia, łac./gr. amblyopia) to znaczne zmniejszenie ostrości wzroku bez organicznej przyczyny (tzn. bez choroby oczodołu, oka, nerwu wzrokowego czy ośrodkowego układu nerwowego). Oko niedowidzące widzi gorzej od zdrowego co najmniej o 2 rzędy na tablicach do badania ostrości wzroku (tzw. tablice Snellena). Niedowidzenie może powstać w krytycznym okresie rozwoju wzroku i może postępować tylko u dzieci do około 6.–8. roku życia. Nasilenie, czyli tzw. głębokość niedowidzenia (inaczej stopień niedowidzenia), zależy od wieku, w którym pojawia się przeszkoda dla obuocznego widzenia. Im młodsze dziecko, tym łatwiej powstaje u niego niedowidzenie.

 

 

Masoko_8